Cursus Werken met Eigen Ervaring

De cursus ¨Werken met eigen ervaring¨ is ontwikkeld door een landelijke werkgroep van ervaringsdeskundigen en bedoeld voor mensen die hun ervaringen actief willen gaan inzetten in werk (betaald of onbetaald). De mensen die de cursus met goed gevolg doorlopen ontvangen een erkend certificaat waardoor zij in staat worden gesteld om, binnen de gestelde voorwaarden, deze kennis door te geven aan anderen.

Het doel van de cursus is om de eigen ervaringen in het kader van herstel te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten.
De cursus is bedoeld voor mensen die psychische of verslavingsproblemen hebben (gehad) en die hun ervaringen actief willen gaan inzetten in (vrijwilligers)werk.

In 2019, 2021 en 2022 hebben 4 groepen deelnemers de cursus afgerond en inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers en andere belangstellenden zich bij het steunpunt aangemeld. Het is de bedoeling de mensen die hiervoor in aanmerking komen, de cursus “Werken met Eigen Ervaring” te laten volgen. De cursus zal in de tweede helft van 2022 weer gegeven worden door vrijwilligers van STIP.

Overigens moet deze cursus niet verward worden met de cursussen Ervaringsdeskundigheid die op MBO en HBO niveau worden gegeven. Deze hebben tot doel om de betreffende studenten met behulp van de eigen ervaring tot een aanvullend hulpverlener op te leiden met de eigen ervaring als basiskennis.