De vaste activiteiten bij STIP GGz

De open inloop

Bij het STIP kun je tijdens de openingstijden terecht voor vragen, advies, een praatje, informatie, lotgenotencontact, gezelschap of gewoon een kopje koffie of thee. De inloop is er voor mensen met uiteenlopende psychische problemen, maar ook als je ‘gewoon’ even niet lekker in je vel zit, je eenzaam voelt of alleen informatie zoekt kun je bij STIP terecht. Je hebt geen indicatie nodig om bij STIP te komen. Naasten (familie, vrienden, collega’s) van mensen met psychische problemen of andere geïnteresseerden die graag wat informatie willen of eens zouden willen praten met een ervaringsdeskundige mogen tijdens de inloop langskomen.

Lotgenoten contactgroepen

Bij het STIP zijn diverse lotgenotengroepen gevormd vanuit de behoefte van bezoekers. Thema’s zoals angst en dwang, alcohol- en medicijnverslaving, huiselijk geweld en ouder zijn van een kind met criminele, psychische of verslavingsproblemen, seksueel misbruik bij vrouwen, seksueel misbruik bij mannen en alle problemen rondom de overgang bij vrouwen zijn ondergebracht in groepen die bij STIP wekelijks bijeenkomen. Mensen die willen meepraten in een van de groepen kunnen langskomen bij het steunpunt om zich aan te melden hiervoor en aan te sluiten bij de bestaande groepen (kijk op de agenda wanneer welke groep bijeen komt). STIP faciliteert ook het ontstaan van nieuwe groepen. Mochten er bezoekers komen die behoefte hebben aan een lotgenotengroep op een bepaald thema dan kan er een nieuwe contactgroep ontstaan.

Schilderen

De schilderactiviteit op vrijdagmiddag in Almere is er vanaf het begin. Docente Caroline wilde graag zichzelf verder ontplooien als schilderdocent en er waren enkele bezoekers die behoefte hadden aan creativiteit.

Sinds die tijd hebben vele bezoekers zich creatief kunnen uiten in het schilderen met professionele begeleiding van Caroline. Ook als Caroline niet aanwezig is gaat de schilderactiviteit vaak gewoon door. Schilderen kun je doen bij het STIP in Almere op vrijdagen van 13.30-15.30 uur.

Wandelen

Al snel bij de start van het STIP in Almere waren er enkele bezoekers die graag wilden wandelen om voor zichzelf rust te vinden en met elkaar op ongedwongen manier in gesprek te raken. De omgeving van buurtcentrum de Draaikolk leende zich daar uitstekend voor.

Gelegen aan de Leeghwaterplas is dit bij uitstek een prachtige mogelijkheid deze activiteit te ontplooien voor de bezoekers. Nog steeds is er gelegenheid te gewandeld door de bezoekers die daar zin in hebben. Vaak ontstaan de wandelmomenten tegenwoordig spontaan.

Eetcafé

Omdat er bezoekers waren die graag eens in gezelschap wilden eten is het eetcafé in Almere en in Emmeloord ontstaan. In Almere kan men om de week op dinsdagavond kan men van 17.00-19.00 uur bij STIP samen eten. Men kan zich aanmelden tot 16.00 uur de dag ervoor.

De kosten zijn € 2,00 per persoon. Sommigen doen de boodschappen, sommigen dekken de tafel en anderen gaan koken of ruimen later af. Voor de bereiding is een professionele keuken beschikbaar. Er kan worden meegedacht over het menu voor de volgende keer want het is tenslotte een eetcafé van en voor ons samen. In Emmeloord is er een groep ontstaan die gezamenlijk wekelijks eten op de donderdag tussen 5 en 8. Als men zich daarvoor aanmeldt kan men gewoon mee eten, hetgeen betekent dat er soms wat meer en soms wat minder mensen en bekenden aanwezig zijn. Deze groep ondersteunt elkaar de hele week door als dit ook nodig zou zijn.

Verdiepingsspel Steekje Los?

Dit leuke en interessante bordspel is ontwikkeld voor en door mensen met een steekje los. Het kan door iedereen gespeeld worden.

Door dit spel te spelen wandelt u door verschillende leefgebieden waar wij als mensen mee te maken hebben. Er worden tussendoor vragen gesteld en opdrachtjes gegeven met als doel het taboe rondom psychische problemen te doorbreken en de ander informatie te geven over wat jou bezighoudt. Het spel wordt maandelijks gespeeld in de Flevomeer bibliotheek te Lelystad maar wordt tijdens de inloop in Almere en Lelystad ook regelmatig uit de kast gehaald als daar behoefte aan is.