Steun- en Informatiepunt Geestelijke Gezondheidszorg

STIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. Het gaat om jóuw vraag! Vragen die kunnen gaan over burn-out, verslaving, depressie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, starten van een eigen bedrijfje, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij bieden een luisterend oor en steun!

Steun- en Informatiepunt GGz
 • voor een luisterend oor
 • voor een ondersteunend gesprek
 • voor een arm om je heen
 • voor informatie over de GGz
 • voor lotgenotencontact
 • voor themabijeenkomsten
 • voor u en alle andere betrokkenen

Stichting Cliënten Perspectief GGz

De Stichting Cliënten Perspectief (CLIP) GGz is opgericht met als doelstelling: de emancipatie van mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid. De uitvoering van deze doelstelling ligt bij de Steun- en Informatie Punten (STIP's GGz), de vestigingen die als loket functioneren binnen de gemeentes.

Waarom zijn er STIP's in Flevoland?

Veel mensen hebben behoefte aan een plek waar ze welkom zijn met vragen over de geestelijke gezondheidszorg. Zonder indicatie, zonder lange wachttijden en gewoon voor een gesprek van mens tot mens. Dit kan altijd met een ervaringsdeskundige, die begrip kan opbrengen voor uw situatie.
Als onafhankelijke organisatie is het STIP een vast punt in het vaak onoverzichtelijke landschap van hulpverleners en hulpvragers. Het STIP kan helpen met het verduidelijken van vragen en kan de weg wijzen.
Ook kunnen werkers en cliënten uit het veld van de geetselijke gezondheidszorg via het STIP met elkaar in contact komen om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarnaast kan het STIP gezamenlijk één stem laten horen richting het werkveld en overheden.

Voor wie zijn de STIP's?

Het STIP is er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun familie en vrienden, maar ook voor mensen die (nog) niet bekend zijn bij de hulpverlening en die zich willen laten informeren. Mensen die na hun behandeling hulp zoeken om een nieuwe start te maken kunnen ook terecht bij het STIP

Wat doen de STIP's?

Het STIP helpt bij het verduidelijken van een eventuele hulpvraag en beschikt over een schat aan informatie en ervaring, niet alleen in boeken en folders, maar ook middels de ervaringsdeskundige vrijwilligers die werkzaam zijn bij de STIP's.

Wat doen de STIP's nog meer?

 • Luisteren: U kunt uw verhaal in uw eigen tempo kwijt aan mensen die de tijd voor u nemen.
 • Ondersteunen van lotgenotencontact: door het bieden van o.a. advies en vergaderruimte.
 • Informatieve bijeenkomsten, cursussen en workshops op basis van vragen en wensen van cliënten.
 • Belangenbehartiging door het informeren van overheden en instanties over signalen uit de doelgroep en door actief mee te denken over oplossingen.

Geschiedenis

Het STeun- en InformatiePunt voor de GGz is onderdeel van stichting Cliënten Perspectief Flevoland. CLIP GGz is in 2005 opgericht met als doelstelling de emancipatie van mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid te bevorderen. De uitvoering van deze doelstelling ligt bij de STeun- en InformatiePunten (STIP's GGz), de vestigingen die als loket functioneren binnen de gemeentes.
In januari 2006 zijn twee steunpunten gestart in Lelystad en Noordoostpolder. In 2008 is een steunpunt in Dronten opgericht, waarbij spreekuren werden gehouden in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In mei 2009 werd het steunpunt in Almere geopend. Op dat moment waren er zes steunpunten in de provincie. Door bezuinigingen in diverse gemeentes bleef later de vestiging in Almere als enige over. Sinds 2013 is er ook weer een steunpunt open in Lelystad. Stichting CLIP GGz blijft bezig om steunpunten mogelijk te maken binnen de provincie Flevoland.

STIP GGz DOWNLOADS
 1 mei 2022
Agenda Lelystad mei 2022 Agenda Lelystad mei 2022
Agenda Almere mei 2022 Agenda Almere mei 2022
 28 april 2022
Vacature Directeur CLIP GGz Vacature Directeur CLIP GGz
 21 maart 2022
CLIP Lente magazine 2022 CLIP Lente magazine 2022
Vacature Ervaringsdeskundige Vacature Ervaringsdeskundige
 10 december 2021
MIND start bewustwordingscampagne rond angst, depressie en stress MIND start bewustwordingscampagne rond angst, depressie en stress
 7 december 2021
MIND : meerdere zorgverzekeraars vergoeden ggz niet volledig MIND : meerdere zorgverzekeraars vergoeden ggz niet volledig
 29 oktober 2021
Vacature ICT bij STIP Vacature ICT bij STIP
 4 oktober 2021
MIND magazine MIND magazine
MIND: Reparatiewet Wvggz ook door Eerste Kamer MIND: Reparatiewet Wvggz ook door Eerste Kamer
MIND Onvoldoende aandacht Miljoenennota voor problemen in de ggz MIND Onvoldoende aandacht Miljoenennota voor problemen in de ggz
 15 juli 2021
Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma
MIND: Tips bij overprikkeling na corona versoepelingen MIND: Tips bij overprikkeling na corona versoepelingen
 31 mei 2021
Vacature vrijwilligers Vacature vrijwilligers
 30 april 2021
MIND, corona-onderzoek alle resultaten tot nu toe MIND, corona-onderzoek alle resultaten tot nu toe
 15 maart 2021
MIND - ggz-appwijzer MIND - ggz-appwijzer
 5 januari 2021
Lotgenotengroepen bij STIP in Flevoland Lotgenotengroepen bij STIP in Flevoland
 1 januari 2021
Jaarplan Almere 2021 Jaarplan Almere 2021
Jaarplan Lelystad 2021 Jaarplan Lelystad 2021
 30 oktober 2019
Crisiskaart in Flevoland Crisiskaart in Flevoland
 14 september 2017
Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol
 
 
Steun- en Informatiepunt GGz