Voor wie is CLIP?

CLIP is er voor alle mensen met een GGz achtergrond:

  • Georganiseerde en niet-georganiseerde (ex-)cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg; (GGz), de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang in Flevoland;
  • Mensen die nergens (meer) cliënt zijn, maar te maken hebben met vergelijkbare problemen;
  • Mensen die tot de directe omgeving behoren van beide bovengenoemde groepen;
  • Anderen die belangstelling hebben voor de GGz problematiek. Zoals professionals en belanghebbenden derden.

Samengevat: iedereen die kwetsbaar is.