Samenwerking

Instanties waar mee wij samen werken en waar mee wij Lotgenotengroepen hebben, waarbij de client centraal staat.

Belangenbehartigers

Informatieve websites

Cliëntenorganisaties

Ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers

Sociale kaart vanuit de GGD Flevoland

Voor ondersteuning tijdens je depressie

Sociale kaart van Lelystad

Website van de gemeente Almere

Vraag en antwoord Gemeente Almere

Trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen

Belangenbehartigers

Landelijke samenwerkingspartners

Landelijke luisterlijn, dag en nacht een luisterend oor. (Voorheen bekend als ‘Sensoor’)

De Crisiskaart is een uitkomst voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. 

Organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers

CMO Flevoland is de onmisbare partner in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken

Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.

Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stigma is een van de belangrijkste problemen die mensen met een psychische aandoening ervaren.

Kerkelijk initiatief uit Lelystad voor mensen aan de rand van de samenleving

Kerkelijk initiatief uit Lelystad voor mensen aan de rand van de samenleving

Cultuursensitieve zorg vanuit een systemisch perspectief

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden

Gezondheidszorg in Flevoland

Organisatie voor verslavingszorg

Indigo is een landelijke aanbieder van mentale ondersteuning