STIP Lelystad - Ervaring

De ervaringsdeskundigen hebben contact met de deelnemers vanuit gelijkwaardigheid: zij zijn deskundig over hun eigen leven en laten deelnemers zien dat zij ook zelf het beste weten wat bij hen past. Ervaringsdeskundigen fungeren als een rolmodel. Deelnemers voelen zich vaak begrepen door ervaringsdeskundigen. Mensen die hetzelfde als zij meegemaakt hebben of zich daarin kunnen verplaatsen en die hun ervaringen inzetten om anderen verder te helpen met de verwerking.

Je kunt bij stip terecht voor

 • Een luisterend oor; je kunt je verhaal in eigen tempo kwijt aan mensen die de tijd voor je nemen en indien wenselijk, met je mee willen denken.
 • Ondersteuning door het delen van kennis en ervaring.
 • Informatie; d.m.v. folders, bijeenkomsten, cursussen, workshops en trainingen.
 • Belangenbehartiging door overheden en instanties te informeren over signalen uit de doelgroep en actief mee te denken over oplossingen.
 • Vrijwilligerswerk waarin jij je mag ontwikkelen in je eigen tempo en je eigen (verwerkte) ervaring positief mag inzetten.

De STIP inlopen worden bemenst door ervaringsdeskundigen.

Activiteiten

 • Inlopen
 • Contact met ervaringsdeskundigen
 • Informatiebijeenkomsten
 • Trainingen 
 • Zelfregie- of herstelinitiatief
 • Lotgenotencontact
 • Herstelgroep

Inloop locaties STIP Lelystad

De Dukdalf

De Waterbever

De Waterspiegel

Wijkcentrum Zuiderzee

Lotgenoten contact

Het contact met lotgenoten is in een sfeer waarin je je niet beoordeeld en veroordeeld hoeft te voelen. De lotgenoten hebben hetzelfde meegemaakt of doorgemaakt of een vergelijkbare situatie. Ze ondervinden als het ware hetzelfde ‘lot’. Lotgenoten zijn mensen die bijvoorbeeld ook ervaringen hebben met psychische problemen of met crisis of behandeling in de GGz of verslavingszorg. Door het uitwisselen van ervaringen ondersteunen zij elkaar wederzijds.

Support/herstelgroepen zijn kleine gespreksgroepen voor lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid, die elkaar steunen en ervaringen uitwisselen in een vertrouwde en veilige omgeving en eens in de 14 dagen bij elkaar komen.

De groepen zijn gratis en worden begeleid door een ervaren vrijwilliger.

Er is geen diagnose of verwijzing nodig

Herstelgericht creatief ontwikkelingen

Bij STIP Lelystad is recentelijk een groep opgestart die zich richt op herstel doormiddel van creatieve uiting. 

Ontwikkelen van vaardigheden

Deelnemers aan herstelgerichte activiteiten hebben er baat bij dat ze vaardigheden leren, (her)ontdekken waar ze vroeger goed in waren of momenteel goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen. Deze omgeving biedt hen de gelegenheid om terug te vinden waar ze sterk in zijn en waar hun talenten en krachten liggen. Ze kunnen uitproberen wat ze weer op willen pakken en daarbij hun grenzen goed bewaken. Deelnemers noemen dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld koken.

Kook café

Een groep die elkaar ontmoet rondom koken en gezond eten

‘Steekje los’ Een Steekje Los?

Is een bordspel om samen in gesprek te gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van leven aan de hand van 8 thema’s.

Op een laagdrempelige manier psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken met als doel meer openheid, (h)erkenning en begrip. Bewustwording en in gesprek over vooroordelen, herstel en kwaliteit van leven en over thema’s waar je het anders niet zo snel over hebt.

Iedere maand wordt dit spel op een verschillende locaties (zie onze maandelijkse agenda) in Lelystad gespeeld onder begeleiding van een ervaringsdeskundige.

.