Organisatie

Voor veel mensen is de wereld van de geestelijke gezondheidszorg een doolhof! CLIP is anders. Wij stellen jóu als uniek persoon boven alles. We werken laagdrempelig, inspireren, doorbreken taboes en helpen je bij het vinden van jouw unieke weg. Onze ervaringsdeskundigen staan je graag ter zijde, omdat ze vinden dat ieder recht heeft op een menswaardig bestaan.

CLIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. Het gaat om jóuw vraag! Vragen die kunnen gaan over burn-out, verslaving, depressie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, starten van een eigen bedrijfje, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij bieden een luisterend oor en steun!

CLIP doet ook veel aan regionale belangenbehartiging voor mensen met een GGz-rugzakje. Mede daarom en om samenwerking tussen organisaties, die met deze mensen te maken hebben, te bevorderen, heeft CLIP een meerjarig project “Cliënt in de Hoofdrol” gestart. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om, op wat voor manier dan ook, personen te ondersteunen die (tijdelijk) psychische of psychisch sociale ondersteuning nodig hebben in de provincie Flevoland.

We werken laagdrempelig, inspireren, doorbreken taboes en helpen je bij het vinden van jouw unieke weg.

Het gaat om jóuw vraag!

Samenwerking voor jouw belangebehartiging met landelijk platform stichting MIND

Op landelijk niveau werkt CLIP in de belangenbehartiging samen met de stichting MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. CLIP is lid van MIND en zit als cliëntenorganisatie in verschillende werkgroepen. MIND biedt informatie, doet onderzoek, voert projecten uit en voert actie. Daarbij heeft MIND op landelijk niveau directe contacten met het Ministerie, met diverse vakgroepen binnen de GGz, met het Nederlandse Vereniging voor Gemeentes, Ieder(in) en aanverwante belangengroepen. De acties worden gevoerd om meer aandacht te krijgen voor psychische problemen. Ook geeft MIND de mensen met psychische problemen en hun naasten een stem richting de politiek.

Tevens is CLIP als GGZ-cliëntenorganisatie medeoprichter en medebestuurslid van Flevolandse Patiënten Federatie.

Wij zijn ook lid van MIND.