Missie

Informatie verschaffen, advies geven en ondersteuning bieden aan mensen met psychische problemen waardoor deze optimaal kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving in de meest ruime zin des woords.

Het geografische aandachtsgebied betreft de provincie Flevoland.

Visie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verwacht van burgers dat zij zelfstandig in de maatschappij kunnen participeren. Door recente maatschappelijke ontwikkelingen bestaat er een steeds groter wordende groep die onmacht ondervindt om zich te ontwikkelen tot volwaardige lid van onze maatschappij. Voor dit groeiende aantal mensen met psychische problemen is (additionele) ondersteuning noodzakelijk. CLIP GGz stelt zich tot doel hieraan een bijdrage te leveren.