Stichting Cliënten Perspectief

geestelijke gezondheidszorg

Werken vanuit 
Cliënten perspectief

Informatie verschaffen, advies geven en ondersteuning bieden aan mensen met psychische problemen waardoor deze optimaal kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving in de meest ruime zin des woords.
Lees meer
Schilderij