Welkom bij Stichting Clienten Perspectief

Stichting CliëntenPerspectief GGz (CLIP GGz) is het overkoepelend orgaan van STIP’s GGz (Steun- en InformatiePunt GGz) en Crisiskaart Flevoland en heeft sinds december 2018 een ANBI-status.

Hierdoor bent u (Nu de ANBI status toegekend is) in de mogelijkheid een gift te geven die voor u volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en zorgt er voor dat CLIP GGz geen erfbelasting is verschuldigd.

 • Naam: Stichting CliëntenPerspectief GGz, CLIP GGz
 • Postadres: p/a Danslaan 66, 1326 PL Almere
 • Bezoekadres: zie https://www.clipggz.nl/stip/
 • Bestuurssamenstelling: voorzitter Vacant, penningmeester M.C.B. de Beer, secretariaat vacant
 • Beloningssysteem: directie en medewerkers conform CAO Welzijn/Gezondheidszorg,
  bestuur en overig personeel onbezoldigd
 • Doelstelling: Doel van de ANBI-status is een mogelijkheid te bieden voor mensen en belangstellende partijen om onze organisatie financieel te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van onze uitgangspunten en doelstellingen.
 • Fiscaal nummer: 817155818
 • IBAN: NL81INGB0004909381
 • KvK: 39092811

Meer informatie op: www.belastingdienst.nl