Stichting Cliënten Perspectief

geestelijke gezondheidszorg

Steunpunt Almere

Activiteiten

 • Inlopen
 • Contact met ervaringsdeskundigen
 • Informatiebijeenkomsten
 • Trainingen 
 • Zelfregie- of herstelinitiatief
 • Lotgenotencontact
 • Herstelgroep

Je kunt bij STIP terecht voor:

 • Een luisterend oor; je kunt je verhaal in eigen tempo kwijt aan mensen die de tijd voor je nemen en indien wenselijk, met je mee willen denken.
 • Ondersteuning door het delen van kennis en ervaring.
 • Informatie; d.m.v. folders, bijeenkomsten, cursussen, workshops en trainingen.
 • Belangenbehartiging door overheden en instanties te informeren over signalen uit de doelgroep en actief mee te denken over oplossingen.
 • Vrijwilligerswerk waarin jij je mag ontwikkelen in je eigen tempo en je eigen (verwerkte) ervaring positief mag inzetten.

De STIP inlopen worden bemenst door ervaringsdeskundigen.

Ervaring

De ervaringsdeskundigen hebben contact met de deelnemers vanuit gelijkwaardigheid: zij zijn deskundig over hun eigen leven en laten deelnemers zien dat zij ook zelf het beste weten wat bij hen past. Ervaringsdeskundigen fungeren als een rolmodel. Deelnemers voelen zich vaak begrepen door ervaringsdeskundigen. Mensen die hetzelfde als zij meegemaakt hebben of zich daarin kunnen verplaatsen en die hun ervaringen inzetten om anderen verder te helpen met de verwerking.

Inlooppunt

De inlooppunten van STIP Almere zijn vijf dagen per week geopend tussen 13.30-16.30 uur op de volgende locatie:

Maandag t/m vrijdag:
De Dop
Danslaan 66
1326 PL Almere

De dop Almere

Lotgenotencontact

Het contact met lotgenoten is in een sfeer waarin je je niet beoordeeld en veroordeeld hoeft te voelen. De lotgenoten hebben hetzelfde meegemaakt of doorgemaakt of een vergelijkbare situatie. Ze ondervinden als het ware hetzelfde ‘lot’. Lotgenoten zijn mensen die bijvoorbeeld ook ervaringen hebben met psychische problemen of met crisis of behandeling in de GGz of verslavingszorg. Door het uitwisselen van ervaringen ondersteunen zij elkaar wederzijds.

Support/herstelgroepen zijn kleine gespreksgroepen voor lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid, die elkaar steunen en ervaringen uitwisselen in een vertrouwde en veilige omgeving en eens in de 14 dagen bij elkaar komen.

De groepen zijn gratis en worden begeleid door een ervaren vrijwilliger.

Er is geen diagnose of verwijzing nodig!