Gevraagd: Directeur Stichting Cliënten Perspectief GGZ

Functie

Binnen de Stichting wordt de directeur aangestuurd vanuit het bestuur, dat op afstand bestuurt, maar mede het beleid op midden- en lange termijn bepaalt.

De directeur geeft leiding aan de coördinatoren van een STeun- en InformatiePunt (STIP) binnen Flevoland (Almere en Lelystad) en aan de coördinator Crisis- en Hulpkaart.

De directeur zal naast het operationeel leidinggeven aan de organisatie mede beleid ontwikkelen voor de middellange termijn. Tevens zal hij/ zij een bijdrage leveren aan het strategisch beleid. De directeur stuurt makkelijk mensen aan en heeft een sterk verbindend vermogen.

De organisatie

De doelgroep van de Stichting Cliënten Perspectief GGZ (CLIP) zijn mensen met een psychisch rugzakje. Maar ook voor de mensen die meer informatie of hulpmiddelen nodig hebben ondersteuning te bieden.

Daarbij wil CLIP de belangen van iedereen met een psychisch rugzakje behartigen en daarvoor opkomen om hun maatschappelijke en individuele positie op een volwaardige manier op te kunnen nemen. Hiertoe heeft CLIP een aantal regio brede projecten opgezet, maar zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking met andere belangengroepen en organisaties.

CLIP-STIP werkt met een directeur, coördinatoren, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die uit de doelgroep komen, die nauw samen werken, een team vormen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De Stichting is ambitieus en idealistisch.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het realiseren van de uitgangspunten en visie van de Stichting, uiteraard in overleg met de uitvoerende coördinatoren;
 • Realiseren van de noodzakelijke samenwerking met instanties en mensen die eenzelfde doel willen nastreven teneinde in de gezamenlijkheid de doelen kunnen realiseren;
 • Aansturen en motiveren van de medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om de hiertoe noodzakelijke activiteiten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren;
 • Ontwikkelen, implementeren en bewaken van het operationeel beleid;
 • Realiseren en coördineren van de interne bedrijfsvoering;
 • Het onderhouden van netwerken en contacten, zodanig dat relevante interne en externe contacten de nodige samenwerking bewerkstelligen om mede de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren;
 • Noodzakelijke contacten onderhouden met (potentiële) subsidieverleners (gemeenten, ZonMW, provincie e.d.) en landelijke- en regionale  belangengroepen, zoals MIND, Ieder(in), Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Vereniging van Zelfregiecentra en diverse patiënten- en belangenverenigingen.

Functiecriteria

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Leidinggevende en motiverende vaardigheden
 • Gedrevenheid tot samenwerking, zowel intern als extern
 • Kennis van en ervaring met GGz problematiek
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek binnen de gebieden Zorg en Welzijn

Aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde functie in een omgeving waarin eigen initiatief en goede ideeën zeer worden gewaardeerd en aangemoedigd.
 • Een positief en ondernemend werkklimaat.
 • Individueel opleidingsbudget (loopbaanbudget).
 • Deeltijd, 20 uur per week waarvan deels in Almere of Lelystad.
 • Salariëring volgens cao Social Welzijn (GGZ).

Gaarne uw reactie, inclusief uw C.V. voor 25 november naar almere@stip-flevoland.nl ten name van Michiel de Beer.