Samenwerking

Cliënt in de Hoofdrol

Lotgenotengroepen

Belangenbehartigers
Vluchtelingenwerk Nederland – Ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers
Informatieve websites
www.socialekaartflevoland.nl – Sociale kaart vanuit de GGD Flevoland
www.welzijnlelystad.nl – sociale kaart Lelystad
Gemeente Almere – Website van de gemeente Almere
Almere Kracht – Vraag en antwoord Gemeente Almere
Ervaringswijzer – Trefpunt voor psychisch kwetsbare mensen
Cliëntenorganisaties
Landelijke Depressievereniging
Collega instanties
www.deluisterlijn.nl – Landelijke luisterlijn, dag en nacht een luisterend oor. (Voorheen bekend als ‘Sensoor’)
VMCA – Organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers
Kwintes – Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang
‘s Heerenloo – Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.
Stichting IDO Lelystad – Kerkelijk initiatief uit Lelystad voor mensen aan de rand van de samenleving
Interculturele psychiatrie – Cultuursensitieve zorg vanuit een systemisch perspectief
Humanitas – Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden
GGD Flevoland – Gezondheidszorg in Flevoland
Amethist Verslavingszorg – Organisatie voor verslavingszorg
Indigo – Indigo is een landelijke aanbieder van mentale ondersteuning
Landelijke samenwerkingspartners
www.crisiskaart.nl
De Crisiskaart is een uitkomst voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Alleen jij kunt bepalen of je behoefte hebt aan een crisiskaart. Psychische klachten kunnen een aanleiding zijn, maar ook andere vormen van spanning, onzekerheid en stress. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt.

CMO Flevoland
CMO Flevoland is de onmisbare partner in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken

Wij zijn MIND
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs.

Samen sterk zonder stigma
Stigma is een van de belangrijkste problemen die mensen met een psychische aandoening ervaren.